Ekološka zasnova

V današnjem času je energetska učinkovitost eden najpomembnejših dejavnikov, na podlagi katerih se podjetja odločajo za nakup ali najem poslovnih prostorov. Zato naj poudarimo, da ima fasada poslovne stavbe Imparo 19-centimetrski sloj toplotne izolacije, s čimer toplotna izolativnost dvakrat presega predpisane vrednosti. To in drugi elementi stavbo uvrščajo med nizkoenergijske.

ORIENTACIJA OBJEKTA

Vse pisarne so orientirane bodisi prosti vzhodu bodisi proti zahodu. S tem je objekt enakomerno osvetljen, nizka svetloba prodre globlje v prostor s čimer je omogočena boljša naravna osvetljenost. Presežke osvetlitve in sončnega sevanja rešujejo zunanja senčila.

SREDIŠČNI ZELENI ATRIJ

Vsi poslovni prostori imajo omogočeno dvostransko osvetlitev, na eno stran, na glavno fasado, na drugo stran v zeleni atrij. V poletnih mesecih zeleni atrij ohranja ugodno mikroklimo. Omogočeno je dobro prečno naravno prezračevanje prostorov z dotokom hladnega zraka iz atrija in iztokom na glavno fasado.

NARAVNO SENČENJE

Vsi lokali v pritličju so na zastekljeni strani pomaknjeni globoko v notranjost objekta. S tem je preprečeno poletno pregrevanje in bleščanje nizkega sonca.

OGREVANJE IN HLAJENJE

Ogrevanje in hlajenje objekta je omogočeno s štiricevnim sistemom centralne priprave tople in hladne vode. Centralna kotlovnica ima boljši izkoristek kot lokalni sistemi in pripomore k manjši porabi energije.

TOPLOTNA IZOLATIVNOST

Fasadni plašč

Fasada objekta ima 19cm toplotne izolacije s čimer znaša toplotna izolativnost 0,17 W/m²K, kar je skoraj dvakrat več od predpisane vrednosti.

Okna

Vgrajen aluminijski fasadni sistem ima toplotno prevodnost okvirjev 1,6 W/ m²K, stekla pa 1,1 W/ m²K. Skupna toplotna prevodnost sistema je izračunana na 1,4 W/ m²K.

ENERGIJSKA BILANCA

Potrebna letna toplota za ogrevanje znaša cca. 17 kWh/m²a oziroma 5,19 kWh/m³a, izračunano s programskim orodjem URSA, kar je zgolj tretjina predpisane vrednosti za poslovne stavbe.